Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Kałamarz i pióro

Kałamarz i pióro

Po­wa­dził się ka­ła­marz na sto­li­ku z pió­rem,
Kto świe­żo na­pi­sa­nej księ­gi był au­to­rem.
Nad­szedł ten, co ją pi­sał, roz­śmiał się z ba­ja­rzów.
Wie­leż ta­kich na świe­cie piór i ka­ła­ma­rzów.

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ