Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Konie i furman

Konie i furman

Ko­niom, co szły przy dy­sz­lu, po­wta­rzał woź­ni­ca:
„Nie daj­cie się wy­prze­dzić tym, co są u lica.”
Go­ni­ły się pod wie­czór, za­cząw­szy od rana.
Wtem je­den z prze­cho­dzą­cych rze­cze do fur­ma­na:
„Cóż ci stąd, że cię słu­cha głu­pich by­dląt rze­sza?”
A fur­man: „Ko­nie głu­pie, ale wóz po­spie­sza.”

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ