Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Orzeł i sowa

Orzeł i sowa

Na jed­nym drze­wie orzeł gdy z sową no­co­wał,
Że tyl­ko w nocy wi­dzi, bar­dzo jej ża­ło­wał.
Dzię­ko­wa­ła mu sowa za po­li­to­wa­nie.
Wtem, uprze­dza­jąc jesz­cze zo­rza i świ­ta­nie,
Wkradł się strze­lec pod drze­wo. Sowa to po­strze­gła
I do orła na­tych­miast z prze­stro­gą po­bie­gła.
Uszli śmier­ci; a wten­czas rzekł orzeł do sowy:
„Gdy­byś nie była śle­pą, nie był­bym ja zdro­wy.”

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ