Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Słowik i szczygieł

Słowik i szczygieł

O prym, kto le­piej śpie­wa, szedł szczy­gieł z sło­wi­kiem;
Sta­nę­li więc oby­dwa przed sę­dzią czy­ży­kiem.
Wy­grał szczy­gieł. Za­dzi­wił wszyst­kich de­kret taki.
Zle­cia­ły się na­tych­miast do sło­wi­ka pta­ki:
„Żału­jem cię, żeś prze­grał, czy­żyk sę­dzia zbłą­dził.”
„A ja tego – rzekł sło­wik – któ­ry mnie osą­dził.”

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ