Strona główna » Blog literacki

Blog literacki

Wiersz – czym jest? Budowa i rodzaje wierszy

Wiersz – sposób organizacji tekstu, polegający na powtarzaniu się w całym tekście odcinków o takich samych właściwościach strukturalnych; przeciwieństwo – prozy. Powtarzające się odcinki – …czytaj wiersz

Bajki Ignacego Krasickiego

Jednym z najpopularniejszych gatunków literackich w poezji polskiej doby Oświecenia była bajka. Uprawiali ją najwybitniejsi poeci epoki, by przypomnieć tylko Naruszewicza, Trembeckiego, Węgierskiego, Zabłockiego, Kniaźnina, …czytaj wiersz

Świat przedstawiony w literaturze dziecięcej

Mówiąc o literaturze dziecięcej należałoby uściślić, co określamy tym mianem. Mianowicie przyjmuje się, że literatura dziecięca to utwory ukierunkowane na odbiorcę, którym jest dziecko. Dzieciom …czytaj wiersz