Strona główna » Wiersze Kornela Makuszyńskiego

Wiersze Kornela Makuszyńskiego

120 przygód koziołka Matołka

Wszystkie mądre polskie kozy, By je zliczyć, nie mam siły! Na naradę się zebrały I rzecz taką uchwaliły: „W sławnym mieście Pacanowie Tacy sprytni są …czytaj wiersz

Do dziewczyny

Cze­mu tak łzy ro­nisz, dziew­czy­no dro­ga, Cze­mu tak ser­decz­nie pła­czesz u pro­ga? Chodź, naj­mil­sza Zo­siu, cud­na pa­nien­ko, Ucie­szy­my cie­bie na­szą wo­jen­ką. Pój­dziesz so­bie z nami …czytaj wiersz

Królewna

Nić zło­tą wciąż przę­dzie z tę­sk­no­ty Kró­lew­na, jak li­lia bia­ła, Co na ko­chan­ka cze­ka­ła. Kró­le­wicz przy­go­nił zło­ty, A ona pa­trzy w swój sen I mówi, …czytaj wiersz

List

Z oczy­ma łez peł­ny­mi W za­cho­du idę krew I bło­go­sła­wię zie­mi, Szu­mo­wi zbóż i drzew. Przy­sze­dłem tu z da­le­ka, Gdzie słoń­ce jest bez krwi, Gdzie …czytaj wiersz

Rozmowa z zegarem o bezgrzesznych latach

Czy też pa­mię­tasz, sta­ry mój ze­ga­rze, Jak w słoń­ce two­jej tar­czy pa­trzył żak I ma­rzył o tym, o czym ja dziś ma­rzę? Czy też pa­mię­tasz? …czytaj wiersz

Wierszyk dziecinny

Kie­dym był mały, przed laty, Ko­cha­łem wi­śnio­we kwia­ty, Kwia­ty ko­cha­łem wi­śnio­we, Śnie­giem le­cą­ce na gło­wę. Kie­dy przej­rza­ły me oczy, Gwiaz­dy ko­cha­łem w prze­źro­czy I była …czytaj wiersz

Kornel Makuszyński

Kornel MakuszyńskiKornel Makuszyński (1884-1953) - pisarz „ze słońcem w herbie”; o niepowtarzalnych, indywidualnych cechach twórczości, takich jak: humor, wiara w szlachetność i dobroć ludzkiego serca, w zbawienną rolę i moc uśmiechu.

Pierwszy tom prozy wydal w 1909 r. pod znamiennym tytułem Rzeczy wesołe. Był autorem humoresek, felietonów, poezji, piosenek żołnierskich i utworów dla dzieci: fantastycznych baśni, historyjek obrazkowych i powieści.

Kornel Makuszyński posiadał szczególny rodzaj humoru, często zaprawiony łezką. W jego utworach dla młodzieży szlachetność zawsze zostaje nagrodzona, uśmiech czyni cuda, zło w ludziach pochodzi jedynie z nędzy i nieszczęścia, a optymistyczne historyjki opowiedziane są z humorem, w zabawnym stylu.

Utwory Kornela Makuszyńskiego

Pisarz, niezwykle popularny w latach międzywojennych, w 1926 r. otrzymał Państwową Nagrodę Literacką, w 1937 r. został członkiem Polskiej Akademii Literatury. Był honorowym obywatelem Zakopanego, gdzie mieszkał na stale od 1944 r. Tam zmarł i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Dla dzieci i młodzieży napisał:

 • - Awantura o Basię (1937)
 • - Bardzo dziwne bajki (1916),
 • - Bezgrzeszne lata (1925),
 • - O dwóch takich, co ukradli księżyc (1928),
 • - Przyjaciel wesołego diabła (1930),
 • - Panna z mokrą głową (1933),
 • - 120 przygód Koziołka Matołka (1933),
 • - Skrzydlaty chłopiec (1934),
 • - Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki (1936),
 • - Wielka brama (1936),
 • - Wyprawa pod psem (1936),
 • - O wawelskim smoku (1937),
 • - Szatan z siódmej klasy (1937),
 • - Wanda leży w naszej ziemi (1938),
 • - Szaleństwa panny Ewy (1957).

 

Wiele z tych książek ekranizowano („Jacek i Placek”, „Koziołek Matołek”, „Panna Ewa” i „Szatan z siódmej klasy”).