Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Jagnię i wilcy

Jagnię i wilcy

Za­wż­dy znaj­dzie przy­czy­nę, kto zdo­by­czy pra­gnie.
Dwóch wil­ków jed­no w le­sie na­dy­ba­li ja­gnię;
Już go mie­li ro­ze­rwać; rze­kło: „Ja­kim pra­wem?”
„Smacz­nyś, sła­by i w le­sie!” – Zje­dli nie­ba­wem

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ