Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Oracze i Jowisz

Oracze i Jowisz

Po­siał je­den na gó­rze, a dru­gi na dole.
Rzekł pierw­szy: „Pra­gnę desz­czu.” Dru­gi: „Su­szą wolę.”
Kie­dy się więc z proś­ba­mi po­czę­li roz­wo­dzić,
Jo­wisz chcąc obu żą­dzy ob­fi­cie do­go­dzić,
Usta­wicz­nie ni­zi­ny su­szył, góry mo­czył.
Przy­szło zbie­rać, aż każ­dy po­znał, że wy­kro­czył:
Bo zbo­że, trak­to­wa­ne w kontr swo­jej na­tu­rze,
Spa­li­ło się w ni­zi­nie, wy­mo­kło na gó­rze.

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ