Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Wino szampańskie

Wino szampańskie

Nie­złe to bywa cza­sem, co przy­mu­si.
Mru­cza­ło wino, ż go czo­pek dusi,
I żwa­we wiel­ce,
Wrza­ło w bu­tel­ce.
I póty wrza­ło, aż go się po­zby­ło.
Ale cóż się wy­da­rzy­ło?
Przez po­ło­wę wy­le­cia­ło,
Co zo­sta­ło, wy­wie­trza­ło;
Aż na ko­niec wła­snym czy­nem
Po­szło w ocet, byw­szy wi­nem.

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ