Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Atłas i kitaj

Atłas i kitaj

Atłas w skle­pie z ki­ta­ju żar­to­wał do woli;
Ku­pił atlas pan sę­dzię, ki­taj pan pod­sto­li.
A że trze­ba pie­nię­dzy dać było kup­co­wi,
Kła­niał się bar­dzo ni­sko at­łas ki­ta­jo­wi.
Gdy przy­szło dług za­pła­cić, a dłuż­nik się wzbra­niał,
Co rok się po­tem ki­taj atła­so­wi kła­niał.

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ