Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Bryła lodu i kryształ

Bryła lodu i kryształ

Bry­ła lodu spło­dzo­na z ka­łu­ży ba­gni­stej
Gnie­wa­ła się na krysz­tał, że był prze­źro­czy­sty.
Mo­dli się więc do słoń­ca. Słoń­ce za­ja­śnia­ło,
Szkl­ni się bry­ła, ale jej co­raz uby­wa­ło.
I tak, chcąc los po­lep­szyć nie­wcze­snym kło­po­tem,
Sta­ja­ła, wsią­kła w ba­gno i sta­ła się bło­tem.

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ