Dwaj por­tre­tów ma­la­rze sły­nę­li przed laty:
Piotr do­bry, a ubo­gi; Jan zły, a bo­ga­ty.
Piotr ma­lo­wał wy­bor­nie, a głód go uci­skał,
Jan mało i źle ro­bił, wię­cej jed­nak zy­skał.
Dla­cze­goż los tak róż­ni mie­li ci ma­la­rze?
Piotr ma­lo­wał po­dob­nie, Jan pięk­niej­sze twa­rze.

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ